Bertanam Tekokak

Pertanianku – Umumnya tekokak ditanam di dataran rendah sampai dataran tinggi. Tekokak dapat diusahakan pada semua jenis tanah yang beriklim basah (curah hujan 1.000—2.000 mm/tahun). Waktu tanam yang baik untuk tekokak ialah pada awal musim kemarau (akhir musim hujan). Akan tetapi, tekokak dapat pula ditanam pada musim hujan.

Bertanam Tekokak

  1. Cara tanam

Tekokak dikembangbiakkan dengan biji. Biji disemai terlebih dahulu. Setelah tinggi bibitnya mencapai 10 cm, bibit dipindahkan ke kebun yang telah disiapkan dengan jarak tanam 70 cm x 80 cm. Setelah tanah yang akan ditanami dicangkul, diberi pupuk kandang yang telah matang 10 ton/ha. Selain itu, diberikan pupuk buatan berupa urea sebanyak 40 kg/ha dan TSP 80 kg/ha. Pemberian pupuk buatan jarang dilakukan, kecuali tanahnya tandus.

  1. Pemeliharaan tanaman

Pemeliharaan tanaman tekokak hanya dengan membersihkan gulma sambil menggemburkan tanahnya. Tekokak merupakan tanaman yang tahan sekali terhadap penyakit layu, tidak seperti jenis Solanaceae lainnya.

  1. Pemanenan

Buah pertama dapat dipanen setelah tanaman berumur 3—4 bulan dariwaktu menyebar. Buah yang dipetik biasanya yang hampir tua karena buah yang terlalu tua rasanya liat. Tanaman tekokak yang sehat dapat menghasilkan lebih 5—10 ton/ha/tahun. Buah tekokak dipasarkan dalam bentuk tandan seperti leunca.

Sumber: Buku bertanam 36 Jenis sayur