Inilah Faktor Penentu Pertumbuhan Tanaman

Pertanianku – Pemeliharaan tanaman yang baik merupakan salah satu faktor penting yang menentukan pertumbuhan tanaman dapat berjalan baik atau tidak. Jika budidaya tanaman dilakukan dengan tata cara yang benar, berarti semua faktor pertumbuhan telah terpenuhi.

Inilah Faktor Penentu Pertumbuhan Tanaman

Jika pemeliharaan tanaman tidak dilakukan dengan baik, pertumbuhan tanaman akan mengalami kendala seperti tanaman akan menjadi kerdil, mengering, bahkan bisa mati. Untuk itulah ada baiknya kita mengetahui seluruh faktor-faktor agar perawatan tanaman berjalan dengan baik. Dengan begitu, tanaman yang Anda budidayakan dapat tumbuh dengan lebat dan berbuah.

Berikut terdapat dua faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan tanaman.

Faktor internal:

  • Gen adalah sifat yang diturunkan oleh indukan. Gen ini memengaruhi ciri sampai sifat. Gen sendiri memang sangat memengaruhi metabolisme tanaman. Contohnya, jika mangga yang mempunyai indukan manis, hasil cangkokannya juga memiliki rasa manis. Meskipun gen sangat penting, gen sendiri bukan faktor utama dan satu-satunya yang menjadi penentu.
  • Hormon juga sebagai penentu. Ini dikarenakan hormon mengendalikan seluruh organ tubuh

Faktor eksternal:

  • Makanan merupakan sumber energi bagi tanaman. Tidak hanya tanaman, tetapi semua makhluk hidup juga bergantung pada makanan.
  • Jika tanaman hidup pada suhu yang kurang tepat, besar kemungkinan ia akan mudah mati.
  • Intensitas cahaya. Jangan dikira cahaya tidak penting. Tanaman memerlukan cahaya matahari untuk proses fotosintesis mereka.
  • Air dan kelembapan. Air dan kelembapan juga hal penting dalam perkembangan. Tanpa air, tentu saja tanaman tidak dapat hidup. Air sendiri memang tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia.
  • Bagi tanaman tanah sangat penting dan berpengaruh bagi pertumbuhannya. Tanaman akan tumbuh dengan baik, apabila kondisi tanah yang ia tempati sesuai dengan kebutuhannya.

Dengan melihat faktor ini, tentu akan lebih memudahkan Anda jika ingin membudidayakan tanaman. Selamat bercocok tanam!