Tips Pemupukan Tanaman Jabon/Sengon

Pertanianku – Pemberian pupuk susulan dapat dilakukan tiap 2—3 bulan sekali. Pemberian pupuk susulan berupa satu gelas air mineral ponska per lubang tanam hingga tanaman berumur tiga tahun. Alternatif lain, sengon dipupuk dengan 30 g NPK 15 : 15 : 15 tiap dua bulan sekali hingga tanaman berumur satu tahun.

Pemupukan Jabon

Setelah tanaman berumur dua tahun, dosis pemupukan NPK menjadi 50 g/tanaman. Namun, ketika pekebun menambah dosis,  frekuensi pemupukan dikurangi menjadi empat bulan sekali. Demikian pula pada tahun ke-3, dosis NPK dapat ditingkatkan lagi menjadi 100 g/tanaman disertai pengurangan frekuensi pemupukan menjadi enam bulan sekali. Jika tajuk tanaman sudah menutup atau bertaut, pemupukan tidak diperlukan lagi.

Menurut Dr. Eko Bhakti, ketika tajuk tanaman sudah rapat, tanaman akan menyerap lagi unsur hara dari daun-daun yang akan digugurkan. Pada akasia misalnya, lebih dari 80% fosfor dari daun yang akan gugur diserap lagi oleh tanaman, demikian juga unsur nitrogen dan kalium lebih dari 30%nya akan diserap kembali.

 

Sumber: Buku Sengon dan Jabon Kayu Super Cepat

 

Baca Juga:  Minyak Argan, Minyak Mahal yang Terkenal di Dunia Kecantikan